Het fade-out effect

Recentelijk is er een opvallende stijging van het aantal verkeersslachtoffers onder (hoog)bejaarden waarneembaar. Volgens Verkeersorganisatie 3VO is deze trend toe te schrijven aan het zogenaamde fade-out effect.

Het fade-out effect is een relatief nieuw fenomeen en wordt door Van Dale als volgt omschreven:

Het verschijnsel waarbij bejaarden zich geleidelijk onttrekken aan de samenleving door het dragen van beige- en zandkleurige camouflagekleding, teneinde de overgang van het aardse leven naar het hiernamaals visueel vorm te geven.

Camouflagekleding in het verkeer

Naast de hier beschreven passieve variant wordt steeds vaker melding gemaakt van actieve fade-outs. Er is dan sprake van een subtiele manier van zelfdoding, te weten het doelbewust deelnemen aan het verkeer in camouflagekleding met de aanmerkelijke kans slachtoffer te worden van een dodelijk ongeval. Mede ingegeven door de strenge wetgeving omtrent euthanasie, is onder bejaarden de behoefte ontstaan aan deze nieuwe vorm van hulp bij levensbeëindiging. Onschuldige weggebruikers komen hierdoor steeds vaker in aanraking met justitie als veroorzaker van een dodelijk ongeval. De straffen vallen in de regel hoog uit, omdat er in nagenoeg alle gevallen sprake is van doorrijden na het ongeval. Rechters nemen vaak geen genoegen met de verklaring van de bestuurder dat hij wel iets heeft gevoeld, maar niets heeft gezien. Deze ernstige gevolgen lijken de ouderen op de koop toe te nemen.

Inmiddels is er een winstgevende industrie ontstaan voor het ontwerpen en verkopen van camouflerende bejaardenkleding. Tijdens de laatste vakbeurs werd kleding getoond met een zeer hoge camouflagegraad van ruim 90%. In reactie op dit alles kijkt demissionair minister van volksgezondheid Edith Schippers samen met haar collega van justitie Fred Teeven naar wettelijke mogelijkheden om de productie van camouflerende kleding aan banden te leggen. Teeven waarschuwt: “de actieve fade-outs zijn in strijd met de geldende euthanasiewetgeving en bejaarden lopen kans op een langdurige gevangenisstraf. Dit lijkt mij haaks te staan op de bedoelingen van deze oudjes”, lacht de minister.

Camouflagekleding voorbeelden

Geef een reactie